Roskilde

Mand dømt i mange forskellige typer af bedragerisager

En nu 40-årig mand fik sent tirsdag eftermiddag i Retten i Roskilde en dom på 2 år og 9 måneders fængsel for op imod 50 bedrageriforhold af forskellig karakter på det østlige Sjælland gennem de seneste tre år.

En nu 40-årig mand blev sent tirsdag eftermiddag ved Retten i Roskilde idømt 2 år og 9 måneders ubetinget fængsel for blandt andet flere forskellige typer af overtrædelse af straffelovens bestemmelser om brugstyveri, dokumentfalsk, bedrageri og databedrageri begået over for både private og erhvervsdrivende på det østlige Sjælland gennem de seneste 3 år.

Dommen omfattede blandt andet 11 forhold om bedragerier samt 38 forhold om databedragerier, hvor den nu dømte fik et samlet økonomisk udbytte på knap 125.000 kr. Han forsøgte i to yderligere bedrageriforhold at opnå økonomisk udbytte på ca. 500.000 kr.

Den nu dømte var i foråret 2021 udeblevet fra flere retsmøder i sagen i Retten i Roskilde, hvorfor han blev efterlyst af politiet. Han blev anholdt 24. juli 2021.

I et grundlovsforhør dagen efter ved Retten i Roskilde blev han fremstillet og sigtet for adskillige nye forhold af primært økonomisk karakter begået i tiden forud for grundlovsforhøret. Han blev på den baggrund varetægtsfængslet.

Efter politiets efterforskning af de nye forhold henover efteråret 2021, blev alle forholdene i sagen behandlet samlet ved Retten i Roskilde. Forholdene omhandlede misbrug af bekendtes betalingskort til adskillige varekøb og misbrug af personlige oplysninger til f.eks. at optage lån i den forurettedes navn, salg af f.eks. mobiltelefoner via online handelssteder uden levering af varen trods modtagelse af betaling, forsøg på bedrageri over to autoforhandlere i forbindelse med køb af biler til en værdi af ca. 250.000 kr. pr. stk. uden evne eller vilje til at betale, brugstyveri af en bil fra en autoforhandler efter en prøvetur ved at fremvise en andens kørekort samt indlogering på flere hoteller i Køge og i København under påskud af, at en arbejdsgiver ville betale for ophold, mad og drikke.

– Efterforskningen i denne store sag har vist, at der tilsyneladende stadig er stor risikovillighed hos personer, der falder for et ”godt tilbud” på f.eks. et internetbaseret salgsmedie, når penge overføres til en sælger uden at have vished for, om varen reelt findes, udtaler politikommissær Martin Eise Eriksen som efterforskningsleder af sager om økonomisk kriminalitet i Midt- og Vestsjællands politikreds.

Dommen omfattede også otte forhold vedrørende kørsel i biler uden førerret, så den dømtes personbil blev tillige konfiskeret.

– Jeg lagde ved min fremlæggelse af sagen i retten særlig vægt på, at den nu dømte havde bedraget adskillige privatpersoner og forretningsdrivende i et stort antal tilfælde og for et større samlet beløb ved bl.a. at udnytte en opnået tillid, udtaler anklager Sebastian Stentoft, Anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi, og fortsætter:

– Grovheden og omfanget af de mange bedrageriforhold begået efter tidligere straffe for tilsvarende kriminalitet er efter min opfattelse også kommet klart til udtryk i strafudmålingen, som viser, at økonomisk kriminalitet, herunder på internettet, bliver taget meget alvorligt, slutter anklageren.

Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til eventuel anke af dommen, men forblev varetægtsfængslet indtil afsoning af den idømte frihedsstraf kan begynde.

Kommentarer