Svogerslev

Markfirben får nye hjem ved Roskilde

Foto: Vejdirektoratet.

Biodiversiteten i Danmark er under pres, og blandt andet markfirben er i stor tilbagegang. Derfor skaber Vejdirektoratet, Roskilde Kommune og Naturstyrelsen Midtsjælland nu bedre leve- og ynglesteder for markfirben.

Man kan stadig være heldig at se et lille grønt og brunt markfirben pible afsted ved Lynghøjsøerne og i Svogerslev ved Roskilde. Men bestanden er ganske lille og sårbar, og der skal gøres en indsats, hvis artens overlevelse i området skal sikres.

Derfor har Vejdirektoratet, Roskilde Kommune og Naturstyrelsen Midtsjælland indledt et samarbejde om at skabe bedre leve- og ynglesteder for de små dyr. Og mandag den 16. august tog transportminister Benny Engelbrecht sammen med Roskildes Borgmester Thomas Breddam første spadestik til 50 grusbunker, som skal give firbenene nye steder at lægge æg.

”Det er vigtigt, at vi passer på den vilde natur, som desværre længe har været under pres i Danmark. Biodiversitet og infrastruktur behøver ikke at være hinandens modsætninger. Hvis vi tænker os om og planlægger arbejdet med vores infrastruktur godt, kan vi udnytte de mange muligheder, det giver. Både store og små tiltag har effekt, og det er bare ét af de mange vigtige skridt i den rigtige retning, at vi i dag er gået i gang med at skabe nye levesteder for markfirben, så arten igen kan trives,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

De 50 grusbunker vil give markfirbenene mulighed for at udvide deres yngleområde og binde flere mindre områder sammen. De varmeelskende firben er nemlig afhængige af syd- og vestvendte, solbeskinnede skråninger med gruset jord, hvor de lægger deres æg.

Fakta om markfirben

  • Markfirben er en vigtig del af den danske fauna.
  • Du kan møde markfirbenet fra april til oktober. Det kan blive op til 22 cm, men over halvdelen af længden er den lange hale.
  • I april-juni har markfirbenene deres yngletid, hvor de stærkt grønne hanner kæmper om de mere grå hunner. Hunnerne lægger æggene fra maj-juli i gruset jord, hvor der er sol.
  • I løbet af august-september klækker æggene, og de små unger på 5-6 cm kommer frem.
  • I september-oktober går markfirbenene i vinterdvale i stenbunker, musehuller osv., og kommer først frem igen, når forårssolen begynder at få magt.
  • Markfirben lever af bl.a. græshopper, edderkopper og orme, som de jager imellem græs og blomster.
  • Markfirben er fredede og særligt beskyttet af Habitatdirektivet.

Kommentarer