Kultur

Mere vedvarende energi til Roskilde Festival

Foto: Andel

Nyt femårigt partnerskab mellem Roskilde Festival og energi- og fibernetkoncernen Andel betyder, at Roskilde Festival kan tage vigtige skridt i den grønne omstilling.

Det varer ikke længe, før festivaldeltagerne omsider kan samles om musik, kunst og fællesskab på Roskilde Festival.

Et nyt samarbejde mellem Roskilde Festival og energi- og fibernetkoncernen Andel betyder, at den første Roskilde Festival siden 2019 bliver mere klimavenlig. De to partnere deler en fælles vision og ambition om at bidrage til omstillingen fra sort til vedvarende energi.

Udfasning af fossile brændsler og en langt større produktion af vedvarende energi er afgørende for, at klimakrisen afværges, og der fortsat vil være gode livsbetingelser for de kommende generationer.

Partnerne vil derfor over de fem år løbende udvikle nye tiltag og inspirere festivalgæsterne til grøn omstilling.

På den første festival i partnerskabet ligger fokus på at skabe hurtige resultater. Det handler om at få udfaset festivalens brug af strømproducerende dieselgeneratorer samt flaskegas til at generere varme.

Signe Lopdrup, Roskilde Festivals administrerende direktør, siger:

”Til sommer er det tre år siden, at vi sidst samlede 130.000 mennesker på Roskilde Festival. Men vi har et ansvar for ikke vende tilbage til de gamle vaner, for klimakrisen kræver handling her og nu. Vores energiforbrug er et af de vigtigste steder, hvor vi kan sætte ind, og et farvel til dieselgeneratorer og flaskegas er en enorm og kompleks omstilling, som vi ikke kunne lykkedes med uden Andel. Jeg glæder mig til at opleve de konkrete forandringer, som vores energipartnerskab fører med sig allerede til sommer.”

Perfekt match for en grønnere fremtid

Andel-koncernen arbejder på mange forskellige fronter for den grønne omstilling. Havvindmølleparken Rødsand 2, som Andel er majoritetsejer i, producerer hvert år vedvarende energi svarende til forbruget i cirka 200.000 husstande.

Datterselskaber rådgiver kunder om energiforbrug, der opstilles tusindvis af ladestandere til elbiler, og elnettet på Sjælland og øerne moderniseres og styrkes. Og så arbejder Andel sammen med stærke partnere om at få mulighed for at opføre den nye energiø i Nordsøen og nye store havvindmølleparker.

Partnerskabet med Roskilde Festival er et perfekt match i indsatsen for en grønnere fremtid.

Rikke Harbo Trikker, kommunikationsdirektør i Andel, siger:

”Vi har brug for stærke fællesskaber, der går foran i kampen for at stoppe klimaforandringerne og ønsker at skabe en grøn fremtid til alle. Roskilde Festival arbejder målrettet med klimavenlig udvikling – og er samtidig et af de største og stærkeste fællesskaber i Danmark. Jeg er utroligt glad for, at vi i Andel kan være en katalysator for netop den klimavenlige udvikling sammen med festivalen. Vi ved, at når mennesker mødes i fællesskaber, så opstår der ofte en helt særlig energi – en energi til at tænke anderledes, drømme større og skabe nyt. Det er også tilfældet for Roskilde Festival og Andels energipartnerskab.”

Vedvarende energi skal erstatte dieselgeneratorer

Roskilde Festival har hidtil ikke haft tilstrækkelig adgang til elnettet i forhold til at dække elektricitetsbehovet fra handelsområder og musikscener. Roskilde Festival har derfor indgået aftale med de lokale netselskaber Cerius og Radius om at blive tilsluttet elnettet.

Tilslutningen til elnettet betyder, at Roskilde Festival kan stoppe al brug dieselgeneratorer i 2022, mens flaskegas udfases senest i 2025. I 2019 brugte festivalen cirka 72.000 liter diesel i generatorer og 24.000 liter flaskegas.

Det bliver overvejende vedvarende energi, der i fremtiden vil nå ud i alle hjørner af festivalområdet, idet 80 procent af strømmen i det danske elnet kommer fra sol, vandkraft og vind. Senest i 2028 forventer Energistyrelsen, at 100 procent af den danske strøm kommer fra vedvarende energikilder.

Muligheden for at oplade elbiler på festivalen bliver også styrket, da Andels datterselskab Clever opsætter ladestandere til festivalens frivillige til brug i arbejdet.

Derudover deltager Andel på festivalen med en række publikumshenvendte aktiviteter, der både sætter fokus på behovet for grøn omstilling og al den gode energi, der opstår mellem mennesker i fællesskaber.

I løbet af partnerskabets levetid vil der løbende komme nye aktiviteter, blandt andet for at inspirere festivalgæsterne til at bidrage til den grønne omstilling.

Kommentarer