Regeringen overser vigtigt klimaværn i finanslovsforslaget

Havet i Danmark. Foto af: WWF Verdensnaturfonden.

Nicolai Wammen fremlagde d. 30. august regeringens forslag til finansloven 2022. Ifølge ministeren er det tid til at ’lette foden fra speederen’, da det går ’rigtig, rigtig godt for dansk økonomi’. Det er positivt, men spørger man WWF Verdensnaturfonden, mangler forslaget blandt andet fokus på havet, der er et af de absolut vigtigste værn i klimakampen – med et kæmpe økonomisk potentiale.

”Danmark skal lette foden fra speederen”. Det var ordene fra regeringen, da finansminister Nicolai Wammen præsenterede finanslovsforslaget for 2022. Men med den truende natur- og biodiversitetskrise hængende over os, er det ifølge WWF Verdensnaturfonden tid til at trykke speederen helt i bund. Det ser nemlig rigtig skidt ud for vores natur og biodiversitet, og det gælder især for havnaturen. Derfor er det bekymrende, når regeringen overser havet i finanslovsudspillet. Særligt fordi havet er et af de vigtigste værn mod klimaforandringerne. Studier viser desuden, at vi kan tjene flere penge til dansk økonomi, hvis vi bliver bedre til at beskytte havet.

”Det er tvingende nødvendigt at afsætte midler til at realisere regeringens grønne ambitioner. Og det ser desværre ikke ud til, at det er nået i mål i regeringens finanslovsforslag. Med den altoverhængende natur-, biodiversitets- og klimakrise skal vi – i stedet for at lette foden – træde speederen helt i bund, så vi kan arbejde for vores fælles fremtid. Vi savner især, at der afsættes penge til at beskytte den marine biodiversitet i de danske farvande. Vores danske farvande er nemlig presset til langt udover deres bæreevne, og vi udnytter slet ikke det økonomiske potentiale. For hver øre, vi bruger i naturen, skal vi nok få mange gange tilbage,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Hvor bliver havplanen af i finansloven?

Havets tilstand er dybt kritisk. Dets bæreevne er overskredet med længder, og den kommende havplan skal ifølge WWF Verdensnaturfonden sikre, at det samlede pres fra de mange aktiviteter til havs, så som bundtrawl, ikke overstiger et niveau, hvor vi ikke længere kan opnå vores miljømål. Derfor undrer det WWF Verdensnaturfonden, at Danmarks marine biodiversitet ikke er prioriteret i finanslovsforslaget, og der ikke er afsat midler specifikt til den kommende havplan.

”Der mangler tydeligt ambitioner for at beskytte det hav, som vi alle er så dybt afhængige af. Det ser ud til, at regeringen igen helt glemmer havet. Regeringen bryster sig med ambitioner om at være et grønt foregangsland, men overser havet som et af vores vigtigste klimaværn. Samtidig er havnaturen så meget i krise, at hvis ikke vi gør noget nu, risikerer vi at gøre uoprettelig skade på livet i havet. Havet må prioriteres, og det må stå helt tydeligt i finansloven – særligt nu, hvor regeringen skal definere en havplan, som sikrer en bæredygtig forvaltning af de danske farvande,” siger Bo Øksnebjerg, der peger på en mulig løsning:

”Løsningen er en økosystembaseret havplan, der sikrer en bæredygtig forvaltning af havets goder og ressourcer og sikrer beskyttelse i de havområder, hvor der er liv og arter at beskytte. Det betyder, at vi må minimere bundtrawl og hjælpe erhvervet over til naturskånsomt fiskeri med hold i vores 100-30-10-model, hvor 100% af Danmarks havareal skal være bæredygtigt forvaltet, 30% af havet skal beskyttes mod direkte trusler, og 10% af havet skal holdes helt urørt.”

Kommentarer