112

Social dumping-aktion

Foto: Rigspolitiet

Udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi foretog i samarbejde med både SKAT og Arbejdstilsynet en kontrol af arbejdspladser inden for bygge- og autobranchen i den hensigt at kontrollere eventuel udenlandsk arbejdskraft.

I alt tre arbejdspladser fik et besøg af myndighederne, der fra morgenstunden startede på en byggeplads i den centrale del af Roskilde by. Her blev 10 arbejdstagere fra Polen og Rumænien truffet, men politiet fandt ikke grundlag for at foretage sig yderligere.

I forbindelse med denne kontrolindsats dukkede pludselig tre mænd på 31, 41 og 46 år fra Ishøj op i en bil med tilkoblet trailer, uden at mændene kunne redegøre for, hvad de skulle på byggepladsen. Mændene blev kontrolleret af politiet, der ikke fandt grundlag for at foretage videre over for disse tre mænd.

Næste kontrollerede arbejdsplads var produktionsvirksomhed i den nordlige del af Køge by, hvor politiet kontrollerede 10 polske medarbejdere. Heller ikke på denne virksomhed fandt politiet grundlag for at foretage sig yderligere.

Sidste kontrollerede arbejdsplads var inden for byggebranchen på en adresse i Solrød Strand. Her traf politiet tre udenlandske medarbejdere fra Polen og Rumænien, men også disse havde orden i papirerne.

Kontrolaktionen er et led i forskellige myndigheders indsats mod social dumping i Danmark, hvor arbejdspladser inden for forskellige brancher bliver kontrolleret inden for de deltagende myndigheders egne fagområder for at kontrollere, hvorvidt der foregår bl.a. ulovlig beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft.

Kommentarer